2020 оны 10 сарын 26 04:01 минут.

АЙМГИЙН СОЁЛ, УРЛАГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ДЭД ХӨТӨЛБӨР