2020 оны 01 сарын 28 12:09 минут.

Албан тушаалын тодорхойлолтын шинэчлэлтийн сургалт

Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулан ажлын байрны талаарх судалгаа авч, саналд үндэслэн ажлын байрны чиг үүргийн давхардал болон хийдлийг арилган албан тушаалын тодорхойлолтоо шинэчлэлээ.Судалгаанд нийт албан хаагчид бүрэн хамрагдсан. Судалгааны үр дүнд бүх мэргэжилтнүүдийн компьютер техник хэрэгслийг  “Их соёл-Эх үндэс” хөтөлбөрөөс шинэчлэхээр шийдвэрлэсэн.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 81
Элсэлтийн ерөнхий шалгалт
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах тайлагнах үнэлэх журам №37

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.