2022 оны 01 сарын 24 19:03 минут.

Анги алгасан суралцуулахыг шийдвэрлэх

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Сурагч нь тухайн жилийн 9-р сарын 15-наас өмнө өргөдлөө сургуульдаа өгнө Сургууль асуудлыг хянан үзээд Нийслэлийн Боловсролын газарт 9-р сарын 25-ны дотор өгч анги алгасан суралцах хөтөлбөрт хамрагдах эсэхийг шийдвэрлэнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

БСШУ-ы сайдын 2008 оны 113-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу шийдвэрлэнэ./тавигдах шаардлагатай танилцах/

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. Өргөдөл Өөрөө бичих
2 2. Улс,нийслэлийн олимпиадад оролцож эхний 3 байр эзэлснийг нотлох баримт Өөрт байгаа Олимпиадад оролцож байр эзэлсэн өргөмжлөл, медаль гэх мэт
3 3. Хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий дүнгийн тодорхойлолт Сургуулийн сургалтын менежер
  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 500
Ерөнхий боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ дахин олгох
Анги дүйцүүлэн суралцуулахыг шийдвэрлэх

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.