2019 оны 08 сарын 17 00:08 минут.

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах тайлагнах үнэлэх журам №37

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах тайлагнах үнэлэх журам №37

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 19
Албан тушаалын тодорхойлолтын шинэчлэлтийн сургалт
Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дүгнэх журам

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.