Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтээр 2016-2022 онуудад СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн. Энэ хугацаанд 20 төслийг батлуулж, 157,9 сая төгрөгний санхүүжилт авч, бага боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа, орчин нөхцлийг дэмжин ажилласан.  Төсөл хариуцсан мэргэжилтнээр БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Энх-Амгалан, бага боловсрол хариуцсан сургалтын менежерүүд амжилттай ажилласан. Төслийн үр дүнд 7 кабинет байгуулж, БШУГ-ын дэргэд үнэлгээний цахим баазыг байгуулсан. Үнэлгээний 20 гаруй шинжээч багшийг бэлтгэж, үнэлгээний арга зүйд суралцуулсан.

Click here to add your own text

Click here to add your own text