2020 оны 06 сарын 07 09:51 минут.

БСУГ-ын ажиллах журам, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай