2017 оны 01 сарын 22 06:25 минут.
ТОЙМ МЭДЭЭ: Боловсролын талаар баримталж буй бодлого, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, амьдрах ухаанд суурилсан агуулга арга зүйг сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрт тусгах арга зүйн сургалтыг нийт 5 сургууль дээр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 170 аад багш хамрагдлаа. Сургалтын үр дүнд Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-Багшийн цогц чадамж, Амьдрах ухаанд суурилсан сургалтын модультай танилцаж, сургалтын арга зүйд суралцлаа. Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам БАЯНТАЛ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Баянтал сумын соёлын төв нь 2006 оны 01 сарын 01 ний өдөр 2 хүний орон тоотойгоор байгуулагдсан одоогын байдлаар Эрхлэгч, Дуучин,хөгжимчин, номын санч нярав- үйлчлэгч гэсэн орон тоотой концертын танхим, орон нутаг судлах танхим, сургалтын танхим, нийтийн номын сан зэрэг 4 танхимтайгаар соёл урлагийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. 2010 оноос […]
Боловсрол
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол сэдэвт сургалт
6 өдөр-н өмнө / 0 22

Боловсролын талаар баримталж буй бодлого, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, амьдрах ухаанд суурилсан агуулга арга зүйг сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрт тусгах арга зүйн сургалтыг нийт 5 сургууль дээр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 170 аад багш хамрагдлаа. Сургалтын үр дүнд Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-Багшийн цогц чадамж, Амьдрах ухаанд суурилсан сургалтын модультай танилцаж, сургалтын арга зүйд

физикийн олимпиад 2017.01.16
6 өдөр-н өмнө / 0 17

‘Их сорил 2017’ физикийн онлайн олимпиад 2017.01.16-ны өдөр Ухаалаг 1-р сургууль дээр зохион байгуулагдлаа. Олимпиад 7-12-р ангийн ангилалд нийт 65 сурагч амжилттай оролцлоо. Олимпиадын дүнг 2017.01.18-ны 17 цагт Нийслэлийн Лаборатори 1-р сургуулийн http://www.school1.edu.mn/ холбоосоор орж үзнэ