2022 оны 01 сарын 24 16:23 минут.
Байгууллагын дотоод журам
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Бүтэц, зохион байгуулалт
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц зохион байгуулалт Боловсрол, соёл, урлагийн газар нь  захиргаа аж ахуй  болон мэргэжил арга зүй нэгжтэй байна. Мэргэжил арга зүйн нэгжид мэргэжилтнүүд, гүйцэтгэх болон үйлчилгээний албанд архив, бичиг хэрэг, нярав, жолооч хамрагдана.

Эрхэм зорилго, зорилт
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

АЛСЫН ХАРАА : Улс, орон нутагт тэргүүний боловсрол соёлын газар болох ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Хүртээмж, чанар, үр өгөөж бүхий орон нутгийн боловсрол соёлын байгууллагыг хөгжүүлэхэд оршино. ЧИГ ҮҮРЭГ: Боловсрол, соёлын байгууллага, иргэдийг төрийн захиргаа болон мэргэжлийнудирдлагаар хангах, тэдний үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, салбарын хөгжлийнбодлогыг эрхлэн хэрэгжүүлэх явдал юм. Боловсрол, соёлын газрын

Түүхэн товчоо
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын түүхэн товчоо Улсын бага хурлын 1991 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Сүмбэр сум, Шивээ-Говь сум, Нийслэлийн Баянтал хороог нэгтгэж 1991 оны 7 сараас Чойр хот байгуулагдсан юм. Чойр хот байгуулагдсантай холбоотойгоор боловсролын хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж анхны даргаар нь Б. Заяат, 1993 оноос