2022 оны 01 сарын 24 06:58 минут.
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд
2021-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

1-р ангийн багш нарт авиан дуудлага заах арга зүйн сургалтанд 17 багш, 1-5 дахь жилдээ ажиллаж буй залуу багш нарын сургалтанд 70 багш Монгол бичгийн анхан шатны сургалтыг цахим болон танхимаар зохион байгуулсан.

Үндсэн сургалтын хуваарь
2017-01-04 / Сэтгэгдэлгүй

ЕБС, СӨБ-д  10 дахь жилдээ  ажиллаж буй багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтын хуваарь, оролцогчдын