2018 оны 12 сарын 12 18:53 минут.
Боловсролын тухай хууль
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсролын тухай

Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм шаардлага
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Ус, ариун цэвэр, эрүүл ахуйд тавигдах норм

60-р тогтоол
2016-11-08 / Сэтгэгдэлгүй

Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах

ЕБС-ийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам А-309
2016-11-07 / Сэтгэгдэлгүй

Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

2014 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь соёлын өвийг эрэн сурвалжлах, бүртгэх, судалж шинжлэх, зэрэглэл тогтоох, үнэлэх, хадгалах, хамгаалах, сэргээн засварлах, сэргээн уламжлуулах, өвлүүлэх, өмчлөх, эзэмших, ашиглах,

Номын сангийн тухай хууль
2016-11-04 / Сэтгэгдэлгүй

                                           НОМЫН САНГИЙН ТУХАЙ                                                                                                                                                                                     2014  оны  12  сарын  19  өдөр НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ             1 дүгээр зүйл.Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь номын сангийн үйл ажиллагааны эрх зүйн