2020 оны 05 сарын 25 06:48 минут.
Сүмбэр 1-р цэцэрлэг
2016-11-01 / Сэтгэгдэлгүй

Сүмбэр 1-р цэцэрлэг Говьсүмбэр аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэг нь 1962 онд байгуулагдсан. Эрхлэгч С.Туяагэрэл. Манай цэцэрлэг нь 9 багш, 8 туслах багш бусад ажилтан 14 нийт 31 орон тоотой. 8 бүлэгтэй 260 хүүхэдтэй. Бага бүлэг 2, дунд бүлэг 2, ахлах бүлэг 1, бэлтгэл бүлэг 1, холимог бүлэг 1. Нийт хамран

Баянтал 4-р сургууль
2016-11-01 / Сэтгэгдэлгүй

Баянтал 4-р сургууль Баянтал сумын 4 дүгээр сургууль нь нийт 25 багш ажилтан 130 орчим сурагчидтай сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай сургуульд спортын мастер-1, тэргүүлэх багш-4, заах аргач багш-3, ажилладаг. Холбоо барих утас: 99549984 Хаяг: Баянтал сум 1-р баг 105-р