2019 оны 04 сарын 19 13:36 минут.
Шивээговь сумын соёлын төв
2016-11-03 / Сэтгэгдэлгүй

ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН СОЁЛЫН ТӨВИЙН ТАНИЛЦУУЛГА Шивээговь сумын соёлын төв нь 2002 оны 05 сарын 24ны өдөр байгуулагдсан. Алсын хараа: Ардын уламжлалт соёл, урлагийг орчин үеийн урлагтай хослуулан хөгжүүлж, оюуны сэтгэлгээний чадавхийг нэмэгдүүлэх, ажлын байрны тав тухтай орчинг бүрдүүлж, уламжлалт язгуур урлагийг өвлөн сэргээж, хадгалан хамгаалах, дээдлэн дэлгэрүүлэх, мэргэжлийн чадварлаг боловсон

Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэг
2016-11-01 / Сэтгэгдэлгүй

Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэг Манай цэцэрлэг нь 1991 онд байгуулагдсан. 24 ажилтантай эрхлэгч -1 , 7 багш, 6 туслах багш, 10 үйлчилгээний ажилтан, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Одоогоор 251 хүүхэд 6 бүлэгтэй. 8 төрлийн дугуйлан хичээллүүлж хүүхдийг монгол ардын зан заншилд сургаж хөгжүүлж хүмүүжүүлэх зорилго тавин ажиллаж

Сүмбэр 1-р цэцэрлэг
2016-11-01 / Сэтгэгдэлгүй

Сүмбэр 1-р цэцэрлэг Говьсүмбэр аймгийн 1 дүгээр цэцэрлэг нь 1962 онд байгуулагдсан. Эрхлэгч С.Туяагэрэл. Манай цэцэрлэг нь 9 багш, 8 туслах багш бусад ажилтан 14 нийт 31 орон тоотой. 8 бүлэгтэй 260 хүүхэдтэй. Бага бүлэг 2, дунд бүлэг 2, ахлах бүлэг 1, бэлтгэл бүлэг 1, холимог бүлэг 1. Нийт хамран

Баянтал 4-р сургууль
2016-11-01 / Сэтгэгдэлгүй

Баянтал 4-р сургууль Баянтал сумын 4 дүгээр сургууль нь нийт 25 багш ажилтан 130 орчим сурагчидтай сургалтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Манай сургуульд спортын мастер-1, тэргүүлэх багш-4, заах аргач багш-3, ажилладаг. Холбоо барих утас: 99549984 Хаяг: Баянтал сум 1-р баг 105-р