2017 оны 10 сарын 24 13:54 минут.

Шивээговь сумын 3-р сургууль

shiwesurШивээговь сумын 3-р сургууль

Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургууль нь 2015-2016 оны хичээлийн жилд удирдах ажилтан 4, багш 34, ажилтан ажилчид 14, 585 суралцагсадтай сургалт хүмүүжлийн ажлыг зохион байгуулж байна. Нийт багшийн 70% нь мэргэжлийн зэрэгтэй. Тэргүүлэх зэрэгтэй багш -10, Заах аргач зэрэгтэй багш -14 ажилладаг.

Холбоо барих утас: 70546355

Хаяг: ГСА Шивээговь сумын 1 дүгээр баг

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 354
Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэг
Баянтал 4-р сургууль

Сэтгэгдэлгүй