2017 оны 06 сарын 22 04:39 минут.

Сургалт мэдээлэл харилцааны технологи, боловсролын нээлттэй нөөцийг үр дүнтэй хэрэглэж буй багшийг шалгаруулах Улсын уралдаанд оролцсон хичээл – 5-р цэцэрлэгийн багш Б. Золзаяа

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 187
Сургалт мэдээлэл харилцааны технологи, боловсролын нээлттэй нөөцийг үр дүнтэй хэрэглэж буй багшийг шалгаруулах Улсын уралдаанд оролцсон хичээл – Лаборатори 5-р сургуулийн багш Э. Олонцэцэг
Аймаг нийслэлийн Боловсролын газрын үлгэрчилсэн журам – А/315

Сэтгэгдэлгүй