2020 оны 06 сарын 02 05:04 минут.
Анги алгасан суралцуулахыг шийдвэрлэх
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Сурагч нь тухайн жилийн 9-р сарын 15-наас өмнө өргөдлөө сургуульдаа өгнө Сургууль асуудлыг хянан үзээд Нийслэлийн Боловсролын газарт 9-р сарын 25-ны дотор өгч анги алгасан суралцах хөтөлбөрт хамрагдах эсэхийг шийдвэрлэнэ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС БСШУ-ы сайдын 2008 оны 113-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан

Ерөнхий боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ дахин олгох
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор Үнэмлэх бэлэн болонгуут иргэн өөрийн биеэр ирж авна. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Хуулбар бичиг, баримтууд нотариатаар баталгаажигдсан байна. Сургууль дээр “Б” маягт байхгүй тохиолдолд: • 1997-1998, 2003-2006 онд 10 дугаар анги төгсөгчид БСШУЯ-ны архиваас дүнгээ шүүлгэн, дүгнэлт болон

Холбоо барих
2016-10-26 / Сэтгэгдэлгүй

Холбоо барих хаяг

Бүтэц, зохион байгуулалт
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсрол, соёл, урлагийн газрын бүтэц зохион байгуулалт Боловсрол, соёл, урлагийн газар нь  захиргаа аж ахуй  болон мэргэжил арга зүй нэгжтэй байна. Мэргэжил арга зүйн нэгжид мэргэжилтнүүд, гүйцэтгэх болон үйлчилгээний албанд архив, бичиг хэрэг, нярав, жолооч хамрагдана.

Эрхэм зорилго, зорилт
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

АЛСЫН ХАРАА : Улс, орон нутагт тэргүүний боловсрол соёлын газар болох ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Хүртээмж, чанар, үр өгөөж бүхий орон нутгийн боловсрол соёлын байгууллагыг хөгжүүлэхэд оршино. ЧИГ ҮҮРЭГ: Боловсрол, соёлын байгууллага, иргэдийг төрийн захиргаа болон мэргэжлийнудирдлагаар хангах, тэдний үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, салбарын хөгжлийнбодлогыг эрхлэн хэрэгжүүлэх явдал юм. Боловсрол, соёлын газрын

Түүхэн товчоо
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын түүхэн товчоо Улсын бага хурлын 1991 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Сүмбэр сум, Шивээ-Говь сум, Нийслэлийн Баянтал хороог нэгтгэж 1991 оны 7 сараас Чойр хот байгуулагдсан юм. Чойр хот байгуулагдсантай холбоотойгоор боловсролын хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж анхны даргаар нь Б. Заяат, 1993 оноос