2020 оны 08 сарын 09 02:03 минут.
Эрхэм зорилго, зорилт
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

АЛСЫН ХАРАА : Улс, орон нутагт тэргүүний боловсрол соёлын газар болох ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Хүртээмж, чанар, үр өгөөж бүхий орон нутгийн боловсрол соёлын байгууллагыг хөгжүүлэхэд оршино. ЧИГ ҮҮРЭГ: Боловсрол, соёлын байгууллага, иргэдийг төрийн захиргаа болон мэргэжлийнудирдлагаар хангах, тэдний үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх, салбарын хөгжлийнбодлогыг эрхлэн хэрэгжүүлэх явдал юм. Боловсрол, соёлын газрын

Түүхэн товчоо
2016-10-25 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын түүхэн товчоо Улсын бага хурлын 1991 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Сүмбэр сум, Шивээ-Говь сум, Нийслэлийн Баянтал хороог нэгтгэж 1991 оны 7 сараас Чойр хот байгуулагдсан юм. Чойр хот байгуулагдсантай холбоотойгоор боловсролын хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж анхны даргаар нь Б. Заяат, 1993 оноос