ТОГЛОНГОО СУРАЛЦЪЯ дугуйлан

Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтээр Тоглонгоо суралцья дугуйланг,  Аз хур төрийн бус байгууллагатай хамтран дугуйлангийн орчин бүрдүүлж ажиллаж  байна.

Дугуйланг Сүмбэр сумын 2-р сургуулийн 2-5р ангийн 45 суралцагчийн хүрээнд амжилттай зохион байгууллаа. Дугуйлангийн үр дүнд сурлагын хоцрогдлыг арилгах дэмжлэг үзүүлж, багш нар тоглоомын арга зүйг сургалтанд ашиглах арга туршлага хуримтлууллаа.