Байгууллагын түүхэн товчоо

Улсын бага хурлын 1991 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 46 дугаар тогтоолын дагуу Дорноговь аймгийн Сүмбэр сум, Шивээ-Говь сум, Нийслэлийн Баянтал хороог нэгтгэж 1991 оны 7 сараас Чойр хот байгуулагдсан юм.

Чойр хот байгуулагдсантай холбоотойгоор боловсролын хэлтэс нэртэйгээр байгуулагдаж анхны даргаар нь Б. Заяат, 1993 оноос Чойр хотын судалгаа арга зүй төв нэртэйгээр шинэчлэн байгуулагдаж  захирлаар нь М. Энхтуяа,       1995 оноос боловсрол төв нэртэйгээр шинэчлэн байгуулагдаж захирлаар нь Ж. Уртнасан /1995-1999/,                       Х. Баяржаргал /1999-02-08 сар/, Х. Санжмятав /1999-2001/, Ц. Уранчимэг /2001-2005/, Л. Уранчимэг /2005-2010/, АЗургаанжин /2010-2013/, Боловсролын газрын даргаар Д.Пүрэвцэцэг /2013-2014/, Боловсрол, соёлын газрын даргаар /2014 оны 11 сараас-2015 оны 07 сар / Б.Ганбаяр,  /2015 оны 7 сараас 9 сар хүртэл/  Г.Анхбаатар, /2015 оны 09 сараас-2016 оны 06 сар/ Э.Бямбасүрэн, /2016 оны 06 сараас-2016 оны 10 сар/ С.Энх-Амгалан, Боловсрол,соёл,урлагийн газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр 2016 оны 10 сараас Э.Мөнхзул  ажиллаж байна.

Түүхэн товчоо: 1993 оноос Чойр хотын судалгаа арга зүй төв нэртэйгээр шинэчлэгдэн, 1995 оноос боловсрол төв, 2003 оноос боловсролын, соёлын газар, 2013 оноос Боловсролын газар, 2015 оны 02 сарын 04 өдрөөс  Боловсрол, соёлын газар, 2016 оны 09 сарын 12 сараас Боловсрол, соёл,урлагийн газар болж  болон  ажиллагаагаа явуулж байсайн бол 2022 оны 01-р сарын 01-с Соёлын Яам байгуулагдаж Боловсрол Шинжлэх ухааны газар болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Манай байгууллага дараах бүтэцтэй ажиллаж байна

А.Зургаанжин

А.Зургаанжин

Боловсрол шинжлэх ухааны газрын дарга

1997 онд МУБИС-Түүх, нийгэм судлалын багш
2005 онд Удирдлагын академи- Нийгмийн удирдлагын менежер
2010 онд Хүмүүлэг ухааны их сургууль-Боловсрол судлалын магистр
1997- 2002онд багш
2002-2010 онд ГСА-ийн 2 дугаар сургуулийн захирал
2010-2013 онд ГСА-ийн БСУГ-ын дарга
2014-2017 он ГСА-ийн 1 дүгээр сургуульд багш
2017-2018 он ГСА-ийн 1 дүгээр сургуулийн захирал
2018-оноос одоог хүртэл ГСА-ийн БШУГ-ын дарга

Утас:99079355
Цахим хаяг – zurgaa412@gmail.com

С.Энх-Амгалан

С.Энх-Амгалан

БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн

1993 онд БК-бага ангийн багш
2007 онд МУБИС-Мэдээлэлзүйн багш
2015 онд МУБИС-ийн Боловсролын удирдлагын магистрийн зэрэг
1993-2005 он багш
2005 оноос Говьсүмбэр аймгийн
БШУГ-т мэргэжилтэн

Утас -99969925
Цахим хаяг - /73amgaa@gmail.com /

Н.Одонтуяа

Н.Одонтуяа

БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн

2000 онд ХААИС Нягтлан бодогч
2003 онд ХААИС магистр
2012 онд Монгол улсын мэргэшсэннягтлан бодогч
2000-2009 он Монгол шуудан банк ахлах нягтлан бодогч
2009-2019 он АЗДТГ. СТСхэлтэс
2019 оноос Говьсүмбэр аймгийн
БШУГ-т төсвийн мэргэжилтэн

Утас -99053009
Цахим хаяг - /Оdnoo_3009@yahoo.com /

С.Өнөржаргал

С.Өнөржаргал

БШУГ-ын сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

2012 онд МУБИС-СӨБ цэцэрлэгийн багш арга зүй
2020 онд Глобал их сургууль-Боловсролын удирдлагын магистрийн зэрэг

2011-2020 он багш
2020-2022 онд арга зүйч
2022 оноос Говьсүмбэр аймгийн
БШУГ-т СӨБ хариуцсан мэргэжилтэн

Утас -99455993
Цахим хаяг - /sukhee.unurjargal1@gmail.com /

Б.Соёл-Эрдэнэ

Б.Соёл-Эрдэнэ

БШУГ-ын мэргэжилтэн

1996 онд МХБҮС-ийг Монгол-Англи хэлний багш
2000-2001 он Англи хэлний Институт / 2 жил/
2012 онд Орхон их сургууль Англи хэлний багш
1996-1998 он Дундговь Баянжаргалан сумын 8 жилийн сургууль Монгол хэлний багш
1998 оноос Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2-р сургууль Англи хэлний багш
Утас: 95659998, 88749998
Цахим хаяг: soko_b22@yahoo.com

Ц.Баярмаа

Ц.Баярмаа

БШУГ-ын архив нарийн бичиг

2012 онд Нийгэм Эдийн Засгийн Тэнгэр дээд сургуулийг “Мэдээлэлзүйн багш” мэргэжилтэй.

Ажлын түүх

2013-2016 онд Түмэн хад ХХК-д Ресепшин ажилтан
2017-2018 онд хүртэл Стимо ХХК-д Зохион байгуулагч, нярвын ажилтан
2018-2019 онд Говьсүмбэр аймгийн УЦУОШТ-д Хүний нөөц, нарийн бичгийн ажилтан
2020 оны 2 сараас Говьсүмбэр аймгийн БШУГ-ын архив нарийн бичиг, няравын ажилтан
Утас:92030001
Имайл хаяг: /bayarmaa372@gmail.com/

А.Баярцэнгэл

А.Баярцэнгэл

Статистик, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

2015 онд Боловсролын их сургуулийн мэдээлэл зүйн багш мэргэжлээр суралцаж төгссөн.
Суралцаж байх хугацаандаа багшлах дадлагын 2 удаа улсын тэтгэлэгтэй суралцсан.
Ажлын түүх:
2015 оны 09 сарын 03-ны өдрөөс БСУГ-ын Математик, статистик хариуцсан мэргэжилтнээр ажиллаж байна.
Утасны дугаар: 99444966
Цахим хаяг: Tsika.indra@gmail.com