Төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ /6-11 сар/

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

2020-2024 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Монгол Улсын засгийн газар, улсын онцгой комиссын хуралдаанаар хэлэлцэж, цар тахлын нөхцөл байдлыг үнэлэн, боловсролын бүх шатны байгууллагын хичээл сургалтын үйл ажиллагаанд дараах зохицуулалтыг хийхээр болов.
✅ Сургуулийн өмнөх боловсрол:
Улаанбаатар хотод энэ баасан гарагийг дуустал, орон нутагт 17-ны өдрийг дуустал хичээллээд цэцэрлэгүүдийн үйл ажиллагааг түр зогсоохоор шийдвэрлэв.
Харин эрүүл мэнд, амь нас, аюулгүй байдал, хөгжих хэвийн орчин нь алдагдсан, эцэг эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь гэр бүлийн орчинд харах боломжгүй хүүхдийг цэцэрлэгт нь үргэлжлүүлэн сургах боломжоор хангахаар тогтов.
✅ Ерөнхий боловсрол
Нийслэлд байршилтай өмчийн бүх хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн танхимын сургалтыг 10-ны өдрөөр дуусгавар болгож 13-17-ны өдрийн хичээлийг 100 хувь цахимаар зохион байгуулахаар болов.
Халдварын эрсдэл харьцангуй бага байгаа учир орон нутгийн сургуулиуд 5/9 зарчмын дагуу хичээллэж 12 дугаар сарын 18-ны өдрөөс нэгдүгээр улирлын амралтыг эхлүүлнэ.
✅ Дээд боловсрол
Их, дээд сургуулиудын тухайд энэ 7 хоногийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаа хэвийн горимын дагуу үргэлжилнэ. 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс амралт эхэлнэ. 2 дугаар сарын 15-ны дотор багтааж шалгалтыг танхим болон цахим гэсэн хувилбараар зохион байгуулна.

ЭНШ-ын судалгаа дүн

“http://bolovsrol.gs.gov.mn/wp-content/uploads/2021/12/ЭНШ-2021-оны-дүн.pptx” download=”none” viewer=”microsoft”]

Сайхан бичигтэн-2021 уралдааны зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 25 дугаар зарлиг ёсоор жил бүрийн 9 дүгээр сарын 1 -ний өдөр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг “Эх хэлний өдөр” ийг тохиолдуулан үндэсний бичгээ сурталчлах , түүгээр бахархах Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийн цахим хуудсаар дамжуулан түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Уг уралдаанд ;
6-9 дугаар ангийн төрөлд ; 25 сурагч
10-12 дугаар ангийн төрөлд ; 36 сурагч
Сайхан бичигтэн байгууллага төрөлд 9 байгууллагын 60 бүтээл
Сайхан бичигтэн Иргэн төрөлд – 20 бүтээл
нийт 141 бүтээл ирүүлэв. Энэхүү тэмцээний үр дүнд цахим бүтээлийн сантай болж, бүтээлээ цахим хуудаст байршуулан иргэдийн сурах үйлийг уриалах, хичээнгүй бичгийн тигээр бичих иргэд болон сурагчдыг олшруулах,чадварыг сайжруулах юм .
Монгол бичиг шимтэн сурч буй та бүхний сурах их үйлсэд нь өрнүүн их амжилтыг хүсье.

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд

1-р ангийн багш нарт авиан дуудлага заах арга зүйн сургалтанд 17 багш, 1-5 дахь жилдээ ажиллаж буй залуу багш нарын сургалтанд 70 багш

Монгол бичгийн анхан шатны сургалтыг цахим болон танхимаар зохион байгуулсан.

 

Зайн сургалтын туршлага-цахим хичээлийн сан бүрдүүллээ

Боловсролыг дэмжих арга хэмжээний хүрээнд хийсэн ажлын тайлан

БМДИ,МУБИС,МУИС –тай хамтран хими,биологи, физикийн болон багш нарын ёс зүйг сургалтанд цахим болон танхимаар 180 багш хамрагдан суралцаж байна. Аймгийн ТВ –тэй хамтран “Боловсрол-100” угтан багшийн аж

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [200.04 KB]

ил мэргэжилийг сурталчлах, сайн туршлагыг түгээх нэвтрүүлэг, цахим контент бэлтгэн мэдээллийн хэрэгслээр түгээсэн.Нийт 8700 иргэн хандалт хийсэн. Багш нарыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах зорилгоор 7 багшийг түрээсийн байранд оруулж, 1 жилийн хугацаатай 7.0 сая төгрөгний гэрээ байгуулан нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэсэн. Сургууль,цэцэрлэгийн танхимын бус сургалтын явцад гарсан агуулгын хоцрогдол арилгах ажлын хүрээнд 25 мэргэжлийн хөгжлийн багаар хамтарч, 1-12 дугаар ангийн бүх хичээлийн агуулгын хоцрогдол 8-63% -тай судалж, 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн 163 багшид зөвлөн туслаж ажилласан. Цахим даалгаврын сан бүрдүүлэх, цахим программ худалдан авах гэрээг “Боловсролын хөгжлийн үнэлгээний төв”-тэй гэрээ байгуулж, 3 сая төгрөгний худалдан авалт хийж, 4500 даалгавар байршуулж, сургалтанд ашиглах боломж бүрдсэн. ЭЕШ-д бэлтгэх зорилгоор 12 дугаар ангийн “Цахим сорилго” шалгалтыг 4 удаа зохион байгуулж, үнэлгээний 10 шинжээч нарт, сэдэв боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээний зардалд 3.0 сая төгрөг зарцуулсан.12 дугаар ангийн сурагчдын 9 хичээлийн дундаж гүйцэтгэл 21% -тай байна. Монгол улсын гавьяат багш Ш.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит 18 дахь удаагийн цахим уралдааныг зохион байгуулж, 120 багш, сурагчид оролцон, 86 монгол бичгийн цахим хичээлийн сантай болсон.Эх хэлний өдрийг тохиолдуулан “Уран бичлэг” ийн уралдаанд нийт 165 иргэд оролцож, урамшуулсан. Хөтөлбөр хэрэгжснээр залуу багш нар орон сууцны дэмжлэг авч, тогтвор суурьшилтай ажиллах, сурагчдын сурлагын чанарыг үнэлэх, сурлагын амжилт ахих, багш нарыг чадваржуулах ажлын амжилттай зохион байгуулсан.

Боловсролыг дэмжих 2021 оны арга хэмжээний төлөвлөгөө