Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг 2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Авлигын эсрэг үлй аиллагааны төлөвлөгөө, Ёс зүйн дэд хорооны 2024 оны ажлын төлөвлөгөө

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [5.01 MB]

Зарлагын мэдээ 2024-02 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [895.82 KB]

Зарлагын мэдээ 2024-04 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [923.01 KB]

Зарлагын мэдээ 2024-03 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [909.19 KB]

Зарлагын мэдээ 2024-2 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [895.82 KB]

Зарлагын мэдээ 2024-1 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [882.08 KB]

Зарлагын мэдээ 2023-12 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [918.83 KB]

Зарлагын мэдээ 2023-11 сар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [893.18 KB]

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛЖ БАТЛАХ, АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ, ҮР ДҮН, МЭРГЭШЛИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [151.74 KB]

“Spelleng bee” удирдамж

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [1.48 MB]