2021 оны 05 сарын 17 11:42 минут.
2020 оны А тушаалууд
2020-12-16 / Сэтгэгдэлгүй

Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэгдлээ
2019-11-19 / Сэтгэгдэлгүй

Төрийн албаны зөвлөлын 2019 оны 11 сарын 04-ны өдрийн 246-р тогтоолоор албан тушаалын тодорхойлолт

Ажлын байрны зар
2019-10-18 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсрол, соёл урлагийн газарт Байгалийн ухааны мэргэжилтэн ажилд авна. Тавигдах шаардлага: Мэргэжил: Хими, биологийн багш байх Ажилласан жил: 5-аас дээш жил багшилсан байх Ерөнхий шаардлага: Багаар хамтран ажиллах чадвартай, бүтээлч, идэвхи санаачлагатай байх Холбоо барих утас: 99079355,

Байгууллагын сул орон тоо
2019-06-27 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын сул орон тоо 1- Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын тодорхойлолтын шинэчлэлтийн сургалт
2019-06-27 / Сэтгэгдэлгүй

Албан тушаалын тодорхойлолт шинэчлэгдсэнтэй холбогдуулан байгууллагын ажилтан албан хаагчдад сургалт зохион байгуулан ажлын байрны талаарх судалгаа авч, саналд үндэслэн ажлын байрны чиг үүргийн давхардал болон хийдлийг арилган албан тушаалын тодорхойлолтоо шинэчлэлээ.Судалгаанд нийт албан хаагчид бүрэн хамрагдсан. Судалгааны үр дүнд бүх мэргэжилтнүүдийн компьютер техник хэрэгслийг  “Их соёл-Эх үндэс” хөтөлбөрөөс шинэчлэхээр

ажлын байрны зар
2019-06-10 / Сэтгэгдэлгүй

2019-2020 оны хичээлийн жилд дутагдах ажлын байр

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2019-04-19 / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын