4-р сургуулийн багш Д. Нарантуяа
1-р сургуулийн багш Т. Баянжаргал