Н. Мөнхцэцэг “Амьд бие яагаад хөдөлдөг вэ? Хүн орчин