Хаяг

Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, Найрамдал хотхон, Аймгийн ЗДТГ, 209 тоот

Утас

70543160

Цахим шуудан

govisumber@itpd.mn

Цагийн хуваарь

Даваа-Баасан
08:30-17:30

Ц.Баярмаа

Ц.Баярмаа

ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Утас:92030001
Имайл хаяг: /bayarmaa372@gmail.com/

Өргөдөл, гомдолд хариу өгөх хэлбэр:

  1. Газрын өргөдөл гомдлын бүртгэл, зохицуулалт, тайлагнал хариуцсан мэргэжилтэн нь өргөдөл, гомдлыг хүлээн авсан өдрөө түүнийг хүлээн авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох зөвлөгөө, тайлбар, хариу өгнө
  2. Өргөдөлд заасан асуудлыг  судлах, хариу өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол тус асуудлыг холбогдох мэргэжилтэнтэй хамтран судалж хариу өгнө.
  3. “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу өргөдлийг хүлээн авсан өдрөөс  хойш 30 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
  4. Саналын шинжтэй өргөдлийн хариуг 60 хоногт багтаан өгнө.
  5. Цахим өргөдөл, гомдлын хариуг албан тушаалтан зөвхөн цахим хэлбэрээр өгнө.

Цахимаар өргөдөл илгээх

2 + 4 = ?