2019 оны 06 сарын 17 21:44 минут.
Боловсрол, соёл урлагийн газрын мэдээлэл
5 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Боловсрол нөхөн олгох дүйцсэн хөтөлбөрийн бүртгэл эхэллээ
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

 ЗАРЛАЛ Албан бус-Насан туршийн боловсрол нь 2018-2019 оны хичээлийн шинэ жилийн дүйцсэн хөтөлбөр буюу 9,12-р ангийн боловсрол нөхөн олгох насны хязгааргүй сургалтын бүртгэл 2019.06.10-ны өдрөөс эхлэн явагдаж байна. Хаяг: Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургууль 1 давхар Б корпус АБ-НТБ Холбогдох утас: 96115552,

Аз жаргалын эзэд
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд чиглэсэн төсөл “Аз жаргалын

Дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтын төлөвлөгөө
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Насан туршийн боловсролын сургалтын төлөвлөгөө
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Насан туршийн боловсролын танилцуулга
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Сургалт, үйл ажиллагааны мэдээлэл
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй