2019 оны 10 сарын 18 23:37 минут.
2018 оны худалдан авах ажиллагаа
2018-06-06 / Сэтгэгдэлгүй

“Тунгаамал” цэцэрлэгийн тусгай зөвшөөрлийг олголоо.
2017-12-08 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын иргэн Д.Отгонбаатарын хувийн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтийг хүлээн авч шинжээчдийн дүгнэлтийг үндэслэн Аймгийн засаг даргын 2017.05.19-ны өдрийн А/154 тоот захирамжийг үндэслэн “Тунгаамал” цэцэрлэгийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 2017.05.22-ны өдрөөс эхлэн 5 жилийн хугацаатай

3-р улирлын 147-ын тайлан
2016-12-13 / Сэтгэгдэлгүй

Хөрөнгө зарцуулах тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Комисс томилох тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй

Чиглэл өгөх тухай
2016-12-06 / Сэтгэгдэлгүй