2019 оны 06 сарын 17 21:51 минут.
ажлын байрны зар
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2019-2020 оны хичээлийн жилд дутагдах ажлын байр

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2019-04-19 / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын

Бүтэц орон тоо-2019
2019-04-19 / Сэтгэгдэлгүй

Сонгон шалгаруулалтын зар
2017-01-25 / Сэтгэгдэлгүй

БСУГ-ын дараах сул орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлаж