2022 оны 01 сарын 24 11:41 минут.
Боловсролын салбарын статистик мэдээ
2018-05-10 / Сэтгэгдэлгүй

Ерөнхий боловсролын сургууль Суралцагч 2017-2018 оны хичээлийн жилд бага боловсролд 61 бүлэг 1802 суралцагч, суурь боловсролд 44 бүлэг 1091 суралцагч, бүрэн дунд боловсролд 20 бүлэг 507 суралцагч, нийт 125 бүлэг 3400 суралцагч байна. Нийт суралцагчийн 50,4% нь эмэгтэй, 1-р ангид шинээр элсэгчид 11,3%-ыг, 15,7% нь малчдын хүүхэд, 0,03%-ыг бүтэн өнчин,

2015 оны соёл урлагын статистик мэдээ
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

БОРЖИГИН ЧУУЛГА: 2015 онд 3 уран бүтээл шинээр туурвиж, 7,000.0 сая төгрөгийг зарцуулсан. Өөрийн байраар 24, явуулаар 14 нийт 38 удаагийн тоглолт, урлаг соёлын арга хэмжээг зохион байгуулсан. Өөрийн байраар 14292, явуулаар 7250, нийт давхардсан тоогоор 21542 үзэгчдэд үйлчилсэн байна. 2015 онд нийт 19274,8 мянган төгрөгийн өөрийн орлого бүрдүүлсэн. Өнгөрсөн