2019 оны 08 сарын 13 14:37 минут.
Байгууллагын сул орон тоо
2019-06-27 / Сэтгэгдэлгүй

Байгууллагын сул орон тоо 1- Сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн

ажлын байрны зар
2019-06-10 / Сэтгэгдэлгүй

2019-2020 оны хичээлийн жилд дутагдах ажлын байр

Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2019-04-19 / Сэтгэгдэлгүй

Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын

Сонгон шалгаруулалтын зар
2017-01-25 / Сэтгэгдэлгүй

БСУГ-ын дараах сул орон тоон дээр сонгон шалгаруулалт зарлаж