Шуудангийн хаяг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ 42015

СҮМБЭР СУМ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗАР

НУТГИЙН УДИРДЛАГЫН ОРДОН 212 ТООТ

99079355

Холбоо барих утасны дугаар

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [354.18 KB]

Хаяг, байршил

Говьсүмбэр аймаг Сүмбэр сум 3-р баг

Нутгийн удирдлагын ордон

2 давхарт 207, 208, 212 тоот

Гэрчилгээ нөхөн авахад бүрдүүлэх материал

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [86.46 KB]

Мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Файлыг татах [4.42 MB]

Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Өргөдөл хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор шинжээчийн хэсэг томилж, магадлан шинжилгээ хийлгэнэ. Шинжээчийн хэсэг томилогдсоноосоо хойш 30 хоногт багтаан баримт бичигт магадлан шинжилгээ хийж, газар дээр нь танилцан дүгнэлт гаргана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Боловсролын сургалтын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь тусгай зөвшөөрөл авахдаа баримт бичгийг сургалтын үйл ажиллагаа эхлэхээс зургаагаас доошгүй сарын өмнө тусгай зөвшөөрөл олгох байгууллагад ирүүлнэ. Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага Боловсролын тухай хуулийн 21.1-д заасан баримт бичгийг үүсгэн байгуулагчаас хүлээн авснаас хойш ажлын 21 өдрийн дотор боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах урьдчилсан зөвшөөрөл олгох эсэхийг шийдвэрлэнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1.Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тухай эрх бүхий байгууллагын шийдвэр, өргөдөл, дүрэм, үүсгэн байгуулах тухай гэрээний аль нэг Өөрөө бичих
2 2. Танилцуулга Өөрөө бичих
3 3.Сургалтын төлөвлөгөө Өөрөө боловсрүүлах
4 4.Багшлах боловсон хүчний хангамж, бүрэлдэхүүн, боловсролын түвшин, зэрэг, цолны судалгаа Өөрөө гаргах
5 5.Сургалт явуулах барилга байгууламж, техник хэрэгсэл, ном, сурах бичиг зэрэг сургалтын хэрэглэгдэхүүний баталгаа Өөрөө гаргах
6 6.Санхүүгийн эх үүсвэр, хүчин чадал, түүний баталгаа Өөрөө гаргах
7 7. Сургалтын байгууллагын хөрөнгө /биет болон мөнгөн/-ийн жагсаалт, хэмжээ, баталгаа Өөрөө гаргах
8 8. Байгууллагын эзэмшил газрын зөвшөөрөл Өөрт байгаа

ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарт багшлах эрх олгох

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш 2 сарын дотор Үнэмлэх бэлэн болонгуут холбогдох мэргэжилтнүүдээс өөрийн биеэр ирж авна.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг судлах

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. Багшлах эрх олгохыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичих
2 2. Багшийн ажил байдлын тодорхойлолт (Хавсралт 1 маягт) Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа
3 3.Дипломын баталгаажсан хуулбар Өөрт байгаа, Нотариатын газар Диплом
4 4. Багшийн нийгмийн даатгалын дэвтрийн баталгаажсан хуулбар Өөрт байгаа, Нотариатын газар Нийгмйин даатгалын дэвтэр
5 5. Нэгээс доошгүй удаа явуулсан үзүүлэх “нэгж хичээл”-ийн сургалтын хөтөлбөр, хичээлд ажиглалт, хяналт-шинжилгээ хийсэн багш нарын дүгнэлт Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Боловсруулсан “Нэгж хичээл”-ийн сургалтын хөтөлбөр, тэмдэглэл
6 6. Ажлын тайлангаа хэлэлцүүлж, багшлах эрхийн шаардлагыг хангасан тухай багш нарын зөвлөгөөний хурлын тэмдэглэл, шийдвэр Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Сургалтын хөтөлбөрүүд, ээлжит хичээлийн тэмдэглэл
7 7. Ажлын тайлангаа хэлэлцүүлсэн тухай эцэг эхийн хурлын тэмдэглэл Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа
8 8.Багшлах эрх олгох, сэргээхийг уламжлах тухай сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгчийн тушаал Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Багшийн ажил байдлын тодорхойлолт
9 9.Цээж зураг /3х4 хэмжээний 2 ширхэг/ Өөрт байгаа
10 10. Үнэмлэхийн үнэ-2500 төгрөг Өөрөө бэлнээр авчрах 2500 төгрөг

Мэргэжлийн зэрэг олгох

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Журамд заасан хугацаанд Сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгч нь ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлт болон багш нарын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгох, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад уламжлах тухай тушаал гаргана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Шалгуур үзүүлэлтүүдээр тухайн багш өөрийн ажлаа үнэлээд үзүүлэлт бүрийг нотлох баримтыг зохих ёсоор албажуулан бүрдүүлж, хувийн өргөдлөө зэрэг хүчинтэй байх хугацаа дуусахаас 1 жилийн өмнө тухайн оны 1 дүгээр сард багтаан сургалтын байгууллагын захиргаанд гаргана. Сургалтын байгууллага нь мэргэжлийн зэрэг олгох талаар гаргасан захирал, эрхлэгчийн тушаал, “Заах аргач багш” зэрэг авсан багш нарын судалгаа, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг аймаг, нийслэлийн Боловсролын газарт тухайн оны 3 дугаар сард багтаан хүргүүлнэ. Боловсролын газар нь мэргэжлийн зэрэг олгох талаар гаргасан даргын тушаал, “Заах аргач багш”, “Тэргүүлэх багш” мэргэжлийн зэрэг авсан багш нарын судалгаа, Хавсралтын дагуу гаргаж, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгуулахаар уламжлах багш нарын материалыг яам (эрх шилжсэн байгууллага)-нд тухайн оны 10 дугаар сард багтаан хүргүүлнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. М‎‎‎эргэжлийн зэрэг олгохыг хүссэн өргөдөл Өөрөө бичих
2 2. Сурагчдын сурлагын амжилтыг баталгаажуулсан баримт Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа
3 3. Багшийн бүтээлийн жагсаалт Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Өөрт байгаа бүтээл
4 4. Илтгэл хэлэлцсэн хурлын баталгаажсан хөтөлбөр, илтгэлүүдийн эмхэтгэл Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Өөрт байгаа баримт бичгүүд ( зөвлөх багшийн тохиолдолд зохиосон ном, гарын авлага, сурах бичгийн зохиогч, хэвлэлийн газар, хэвлэлийн компани, хэвлэсэн газар, хэвлэсэн он, ISBN зэргийг нотлох номны хавтас, эх)
5 5. Цуглуулсан багц цагийг тодорхойлох сертификатын баталгаажуулсан хуулбар Өөрт байгаа, аль нэг хувилан олшруулах газар Цуглуулсан багц цагийг тодорхойлох сертификат
6 6. Багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэрэг (мэргэжлийн зэрэгтэй бол)-ийн үнэмлэхийн баталгаажуулсан хуулбар Өөрт байгаа, Нотариатын газар Багшлах эрхийн болон мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх
7 7. Зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны баталгаажсан хөтөлбөр тайлан, холбогдох байгууллагаас хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн тодорхойлолт Сургууль, цэцэрлэгийн захиргаа Өөрт байгаа баримт бичгүүд
8 8.   Онцгойлсон амжилтыг баталгаажуулсан баримт Өөрт байгаа, Нотариатын газар Өргөмжлөл, батламж, медаль гэх мэт (шагнал, төрийн одон медаль хамаарахгүй)
9 9. Цээж зураг Өөрт байгаа

Анги дүйцүүлэн суралцуулахыг шийдвэрлэх

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хугацаанд Боловсролын газарт зохих материалыг бүрдүүлэн өгч, шаардлагатай бол мэдлэг чадварыг тогтоох шалгалт өгнө.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Гадаадад нэгээс илүүгүй жил сураад ирсэн сурагчдыг анги дүйцүүлэх шаардлагагүй, харин 1-ээс дээш жил суралцсан бол БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ынн дагуу шийдвэрлэнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. Өргөдөл Өөрөө бичих
2 2.Монгол улсын иргэний гадаад улс оронд суралцаж байсныг нотлох боловсролын баримт бичгийн эх болон орчуулсан албан ёсны орчуулга Өөрт байгаа, Орчуулгын товчоо Гадаад улс оронд суралцаж байсныг нотлох боловсролын баримт бичгийн эх

Анги алгасан суралцуулахыг шийдвэрлэх

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Сурагч нь тухайн жилийн 9-р сарын 15-наас өмнө өргөдлөө сургуульдаа өгнө Сургууль асуудлыг хянан үзээд Нийслэлийн Боловсролын газарт 9-р сарын 25-ны дотор өгч анги алгасан суралцах хөтөлбөрт хамрагдах эсэхийг шийдвэрлэнэ

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

БСШУ-ы сайдын 2008 оны 113-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан суралцах хүсэлтийг шийдвэрлэх журам”-ын дагуу шийдвэрлэнэ./тавигдах шаардлагатай танилцах/

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. Өргөдөл Өөрөө бичих
2 2. Улс,нийслэлийн олимпиадад оролцож эхний 3 байр эзэлснийг нотлох баримт Өөрт байгаа Олимпиадад оролцож байр эзэлсэн өргөмжлөл, медаль гэх мэт
3 3. Хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий дүнгийн тодорхойлолт Сургуулийн сургалтын менежер