2022 оны 01 сарын 24 15:11 минут.
Боловсролын сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Өргөдөл хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор шинжээчийн хэсэг томилж, магадлан шинжилгээ хийлгэнэ. Шинжээчийн хэсэг томилогдсоноосоо хойш 30 хоногт багтаан баримт бичигт магадлан шинжилгээ хийж, газар дээр нь танилцан дүгнэлт гаргана. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Боловсролын сургалтын байгууллагыг үүсгэн байгуулагч нь тусгай зөвшөөрөл авахдаа баримт бичгийг сургалтын

ЕБС, цэцэрлэгийн багш нарт багшлах эрх олгох
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш 2 сарын дотор Үнэмлэх бэлэн болонгуут холбогдох мэргэжилтнүүдээс өөрийн биеэр ирж авна. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2008 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 74 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмыг судлах ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ № Бүрдүүлэх материалын

Мэргэжлийн зэрэг олгох
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Журамд заасан хугацаанд Сургалтын байгууллагын захирал, эрхлэгч нь ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлт болон багш нарын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн багшид “Заах аргач багш” мэргэжлийн зэрэг олгох, “Тэргүүлэх багш”, “Зөвлөх багш” мэргэжлийн зэрэг олгох хүсэлтийг холбогдох байгууллагуудад уламжлах тухай тушаал гаргана. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Шалгуур үзүүлэлтүүдээр тухайн

Анги дүйцүүлэн суралцуулахыг шийдвэрлэх
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хугацаанд Боловсролын газарт зохих материалыг бүрдүүлэн өгч, шаардлагатай бол мэдлэг чадварыг тогтоох шалгалт өгнө. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Гадаадад нэгээс илүүгүй жил сураад ирсэн сурагчдыг анги дүйцүүлэх шаардлагагүй, харин 1-ээс дээш жил суралцсан бол БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын

Анги алгасан суралцуулахыг шийдвэрлэх
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Сурагч нь тухайн жилийн 9-р сарын 15-наас өмнө өргөдлөө сургуульдаа өгнө Сургууль асуудлыг хянан үзээд Нийслэлийн Боловсролын газарт 9-р сарын 25-ны дотор өгч анги алгасан суралцах хөтөлбөрт хамрагдах эсэхийг шийдвэрлэнэ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС БСШУ-ы сайдын 2008 оны 113-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн анги алгасан

Ерөнхий боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ дахин олгох
2016-10-27 / Сэтгэгдэлгүй

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР Бүрдүүлсэн материалыг хүлээн авснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор Үнэмлэх бэлэн болонгуут иргэн өөрийн биеэр ирж авна. ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС Хуулбар бичиг, баримтууд нотариатаар баталгаажигдсан байна. Сургууль дээр “Б” маягт байхгүй тохиолдолд: • 1997-1998, 2003-2006 онд 10 дугаар анги төгсөгчид БСШУЯ-ны архиваас дүнгээ шүүлгэн, дүгнэлт болон