2019 оны 02 сарын 23 00:24 минут.
Тест мэдээ
2019-01-29 / Сэтгэгдэлгүй

ёрхРЫБА йыбра йыбарйб   тайлан

test medee
2019-01-02 / Сэтгэгдэлгүй

test
2019-01-02 / Сэтгэгдэлгүй

2016 оны бүтээлч ажил
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны батлагдсан төсөв
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Боловсролыг дэмжих дэд хөтөлбөр
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй

Сайн хичээл зөвлөгөөн
2018-11-26 / Сэтгэгдэлгүй