2021 оны 03 сарын 03 23:39 минут.
Амны хаалтаа тогтмол зүүцгээе.
2020-12-16 / Сэтгэгдэлгүй

“Ковид-19” халдварт, цар тахал өвчнөөс хамтдаа сэргийлье
2020-12-16 / Сэтгэгдэлгүй

  Иргэд, олон нийтийн анхааралд: “Ковид-19” халдварт, цар тахал өвчин гаргасантай холбогдуулан Иргэд хоорондоо 1,5-2 метрийн зайнаас харьцах Амны хаалтаа тогтмол зүүж хэвших Өөрийгөө болон бусдыг халдварт өвчин тусахаас сэргийлэх, бие биедээ шаардлага тавих Гэртээ байх дэглэмийг хэрэгжүүлэх Дасгал хөдөлгөөн тогтмол хийх Олон хүн цугларсан газар явахгүй байх Төрийн болон

2020 оны А тушаалууд
2020-12-16 / Сэтгэгдэлгүй

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2020 оны батлагдасан төсөв
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

гүйцэтгэлийн мэдээ
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй

2019 оны аудитын дүгнэлт
2020-06-15 / Сэтгэгдэлгүй