2021 оны 11 сарын 30 02:50 минут.

Анги дүйцүүлэн суралцуулахыг шийдвэрлэх

ШИЙДВЭРЛЭХ ХУГАЦАА ХЭЛБЭР

Иргэдийн өргөдөл гомдол шийдвэрлэх хугацаанд Боловсролын газарт зохих материалыг бүрдүүлэн өгч, шаардлагатай бол мэдлэг чадварыг тогтоох шалгалт өгнө.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Гадаадад нэгээс илүүгүй жил сураад ирсэн сурагчдыг анги дүйцүүлэх шаардлагагүй, харин 1-ээс дээш жил суралцсан бол БСШУ-ы сайдын 2008 оны 112-р тушаалаар батлагдсан “Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдөд боловсролын баримт бичиг олгох журам”-ынн дагуу шийдвэрлэнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Бүрдүүлэх материалын нэр Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг
1 1. Өргөдөл Өөрөө бичих
2 2.Монгол улсын иргэний гадаад улс оронд суралцаж байсныг нотлох боловсролын баримт бичгийн эх болон орчуулсан албан ёсны орчуулга Өөрт байгаа, Орчуулгын товчоо Гадаад улс оронд суралцаж байсныг нотлох боловсролын баримт бичгийн эх
  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 695
Анги алгасан суралцуулахыг шийдвэрлэх
Мэргэжлийн зэрэг олгох

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.