2019 оны 08 сарын 13 14:39 минут.
Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр
2017-01-18 / Сэтгэгдэлгүй

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл – Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр нь сургууль нэг бүр, бага ангийн сурагчдын хүүхэд нэг бүрийн хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.    Бага боловсролын чанарыг сайжруулах, сургалтыг дэмжих бүтээлч үйл ажиллагааны агуулгыг баяжуулах, хүүхэд бүрийн авьяас, давуу талыг нээн хөгжүүлэх зорилгоор сургуулиудын санал болгосон, төслийг санхүүжүүлэхэд

Сайн хичээл зөвлөгөөн
2017-01-04 / Сэтгэгдэлгүй

4-р сургуулийн багш Д. Нарантуяа
2016-12-13 / Сэтгэгдэлгүй

3-р сургуулийн багш Л. Отгонтуяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

4-р сургуулийн багш А. Баянжаргал
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сургуулийн багш Ц. Цэцэнзаяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

1-р сургуулийн багш Т. Баянжаргал
2016-12-09 / Сэтгэгдэлгүй