СӨБ- ын багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон, Хүүхэд бүрийн ялгаатай хөгжил- ийг тодорхойлж чадварлаг багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа.

СӨБ- ын багшлах арга зүйд тулгамдаж буй асуудлыг судлан шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлон, “Хүүхэд бүрийн ялгаатай хөгжил”- ийг тодорхойлж чадварлаг багш хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай зохион байгууллаа. Уралдаанд нийт цэцэрлэгийн 7 багш нар заах арга, ур чадвараа дайчлан хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэн математикийн энгийн төсөөллөөр хичээл заалаа. Дүгнэхэд ахмад багш Ё. Цэцэгчимэг, Цэрэннадмид, СӨБ- ын мэргэжилтэн С.Өнөржаргал нар дүгнэж багш нарт зөвлөн туслаж ажиллаа.
Үүнд:
Тэргүүн байранд 5-р цэцэрлэгийн ахлах “А” бүлгийн багш Б. Баяржаргал
Дэд байранд 6-р цэцэрлэгийн ахлах бүлгийн багш Б. Баярмаа
Гутгаар байранд 3-р цэцэрлэгийн ахлах “Б” бүлгийн багш Ц. Баярмаа нар тус тус шалгарлаа. Заах арга , ур чадвараараа бусдыгаа хошуучилсан багш нарт өргөмжлөл, дурсгалын зүйл гардуулав.