Математик 11-р анги “Квадрат тэгшитгэл” хичээлийн боловсруулалт

Нэг. БАГШИЙН ХИЧЭЭЛ ЗААЖ БУЙ ВИДЕО БИЧЛЭГ /youtube-c үзнэ./
КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ
КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ
КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШ БОДОХ
КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШИЙГ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ
ВИЕТИЙН ТЕОРОМ

Хоёр. ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА /pdf хэлбэрийн файлыг татаж авах боломжтой./
КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ
КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ
КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШ БОДОХ
КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШИЙГ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ
ВИЕТИЙН ТЕОРОМ
Гурав. БИЕ ДААН ХИЙХ ДААЛГАВАР / pdf хэлбэрийн даалгавар татан авч бие даан ажиллах боломжтой./
Анхан шатны түвшин
Дунд шатны түвшин
Aхисан шатны түвшин
Дөрөв. ӨӨРИЙГӨӨ СОРИХ ОНЛАЙН СОРИЛ / Түвшинээ сонгоод өөрийн мэдлэгийг тодорхойлох боломжтой./
Анхан шатны түвшин
Дунд шатны түвшин
Aхисан шатны түвшин

4-р сургуулийн багш Д. Нарантуяа
3-р сургуулийн багш Л. Отгонтуяа
4-р сургуулийн багш А. Баянжаргал
5-р сургуулийн багш Ц. Цэцэнзаяа
1-р сургуулийн багш Т. Баянжаргал
Г. Эрхэмбаатар “Гурвалжны медиан, түүний чанар” 6-р анги
Т. Байгалмаа /Үелэх хүснэгтийн үе, бүлгийн дагуух зүй тогтол/
М. Оюундарь Иргэний боловсрол – 5-р анги
Н. Мөнхцэцэг “Амьд бие яагаад хөдөлдөг вэ? Хүн орчин