2021 оны 03 сарын 02 06:18 минут.
4-р сургуулийн багш Д. Нарантуяа
2016-12-13 / Сэтгэгдэлгүй

3-р сургуулийн багш Л. Отгонтуяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

4-р сургуулийн багш А. Баянжаргал
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сургуулийн багш Ц. Цэцэнзаяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

1-р сургуулийн багш Т. Баянжаргал
2016-12-09 / Сэтгэгдэлгүй

Ц. Энхзул англи хэл 5-р анги
2016-12-07 / Сэтгэгдэлгүй