2022 оны 01 сарын 24 07:10 минут.
Математик 11-р анги “Квадрат тэгшитгэл” хичээлийн боловсруулалт
2021-04-06 / Сэтгэгдэлгүй

Нэг. БАГШИЙН ХИЧЭЭЛ ЗААЖ БУЙ ВИДЕО БИЧЛЭГ /youtube-c үзнэ./ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ – КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШИЙГ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ – ВИЕТИЙН ТЕОРОМ Хоёр. ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА /pdf хэлбэрийн файлыг татаж авах боломжтой./ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ

4-р сургуулийн багш Д. Нарантуяа
2016-12-13 / Сэтгэгдэлгүй

3-р сургуулийн багш Л. Отгонтуяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

4-р сургуулийн багш А. Баянжаргал
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сургуулийн багш Ц. Цэцэнзаяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй

1-р сургуулийн багш Т. Баянжаргал
2016-12-09 / Сэтгэгдэлгүй