2021 оны 04 сарын 13 22:41 минут.
Математик 11-р анги “Квадрат тэгшитгэл” хичээлийн боловсруулалт
1 долоо хоног-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Нэг. БАГШИЙН ХИЧЭЭЛ ЗААЖ БУЙ ВИДЕО БИЧЛЭГ /youtube-c үзнэ./ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ – КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭНЦЭТГЭЛ БИШИЙГ ГРАФИКИЙН АРГААР БОДОХ – ВИЕТИЙН ТЕОРОМ Хоёр. ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА /pdf хэлбэрийн файлыг татаж авах боломжтой./ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ БОДОХ – КВАДРАТ ТЭГШИТГЭЛ

3-р сургуулийн багш Л. Отгонтуяа
2016-12-12 / Сэтгэгдэлгүй