2022 оны 01 сарын 24 14:11 минут.

Сайхан бичигтэн-2021 уралдааны зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 25 дугаар зарлиг ёсоор жил бүрийн 9 дүгээр сарын 1 -ний өдөр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг “Эх хэлний өдөр” ийг тохиолдуулан үндэсний бичгээ сурталчлах , түүгээр бахархах Хэлний бодлогын салбар зөвлөлийн цахим хуудсаар дамжуулан түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Уг уралдаанд ;
6-9 дугаар ангийн төрөлд ; 25 сурагч
10-12 дугаар ангийн төрөлд ; 36 сурагч
Сайхан бичигтэн байгууллага төрөлд 9 байгууллагын 60 бүтээл
Сайхан бичигтэн Иргэн төрөлд – 20 бүтээл
нийт 141 бүтээл ирүүлэв. Энэхүү тэмцээний үр дүнд цахим бүтээлийн сантай болж, бүтээлээ цахим хуудаст байршуулан иргэдийн сурах үйлийг уриалах, хичээнгүй бичгийн тигээр бичих иргэд болон сурагчдыг олшруулах,чадварыг сайжруулах юм .
Монгол бичиг шимтэн сурч буй та бүхний сурах их үйлсэд нь өрнүүн их амжилтыг хүсье.
  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 32
Мэргэжил дээшлүүлэх сургалтууд
ЭНШ-ын судалгаа дүн

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.