2019 оны 12 сарын 09 13:36 минут.

Тогтвортой хөгжлийн боловсрол сэдэвт сургалт

Боловсролын талаар баримталж буй бодлого, Тогтвортой хөгжлийн боловсрол, амьдрах ухаанд суурилсан агуулга арга зүйг сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрт тусгах арга зүйн сургалтыг нийт 5 сургууль дээр зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 170 аад багш хамрагдлаа. Сургалтын үр дүнд Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-Багшийн цогц чадамж, Амьдрах ухаанд суурилсан сургалтын модультай танилцаж, сургалтын арга зүйд суралцлаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 144
физикийн олимпиад 2017.01.16
Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.