2019 оны 11 сарын 17 18:26 минут.

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дүгнэх журам

Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх дүгнэх журам Засгийн газрын №38-р тогтоол

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 50
Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах тайлагнах үнэлэх журам №37
Байгууллагын сул орон тоо

Сэтгэгдэлгүй

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.